bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Anastasia Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Anastasia Resort & Spa - Халкидики / Касандра, Неа Скиони

Anastasia Resort & Spa е напълно реновиран луксозен петзвезден хотел със собствен плаж в близост до Неа Скиони. Хотелът е с много голяма и добре поддържана територия, обграден от красиви ливади и маслинови горички. Anastasia Resort & Spa предлага добро обслужване, отлична храна и собствен пясъчно-каменист плаж. Посетителите могат да релаксират и да се поглезят с лечебните процедури в СПА центъра.

Местоположение на Anastasia Resort & Spa, Халкидики

Anastasia Resort and Spa е разположен на полуостров Касандра. Хотелът се намира в близост до селищата Неа Скиони (3,5 км), Ханиоти (12 км), Пефкохори (14 км) и Калитея (27 км), а Солун е на 114 километра.
Името на селището се дължи на древните Скиони, които са най-старата колония на Халкидики. Древният Скиони процъфтява в римско време, но е напълно разрушен. Селото основано през 1918 г от рибарите наречено Tsaprani първоначално се е намирало в планината, но е изоставено през 1930 г. Една от забележителностите на Неа Скиони е църквата Панагия Фанеромени, датираща от 16-ти век, която се намира на 2 км от селото и е основана на мястото на древното селище Скиони. В храма се пази иконата на Богородица изрисувана на мраморна колона. Общоприетото схващане е, че иконата е достигнала до там плавайки от Тесалия. Когато я видели жителите на селището се събрали да и се възхищават. Черквата се намира в близост до красивия плаж със същото име, по пътя за Нова (Неа) Скиони. Днешна Неа Скиони се разпростира от двете страни на красивото пристанище, където рибарските лодки доставят прясна риба за таверните и местността. Жителите са ангажирани предимно в областта на туризма. Плажът и водите са наградени със син флаг, а туристите имат възможност да се любуват на игрите на делфините, които често доближават брега. Посетителите в началото на Август имат възможността да участват в ''празника на Хамсията'' с продължителност 3 дни. Те могат да опитат местното вино и прясно приготвената риба в съпровод с традиционната музика.

разстояние до центъра: 3.4km

Удобства в Anastasia Resort & Spa

 • 24 часа рецепция
 • Изглед море или плаина
 • Интернет кът
 • Фоайе за гости
 • Мини клуб за деца
 • Бар на басейна
 • Снек бар край басейна
 • СПА
 • Игрална зала
 • Безжична Интернет връзка
 • Тенис Корт
 • Доктор (по заявка)
 • Фитнес
 • Открита детска площадка
 • Ресторант
 • Закрит отопляем басейн
 • Водни Спортове
 • Козметични процедури (по заявка)
 • Сейф
 • Ежедневно почистване на стаите
 • Масажи
 • Чадъри и шезлонги на плажа
 • Чадъри и шезлонги на басейна
 • Детски столчета в ресторанта
 • Детски басейн
 • Хавлии за морето
 • Хавлии за басейна
 • Басейн
 • Сауна
 • Маса за пинг понг
 • Румсървиз
 • Почистване на дрехи и гладене
 • Факс и принт услуги
 • Детегледачка (по заявка)
 • Турска баня
 • Безплатен паркинг

Стаи и настаняване в Anastasia Resort & Spa

Политика за настаняване:

Настаняване: 15:00
Напускане: 12:00

Хотелът Anastasia Resort & Spa работи от 09 Април до 15 октомври.
Стаите в Anastasia Resort имат следните удобства: климатик, балкон, безжичен интернет, мини бар, сейф, сателитна телевизия, баня с вана или душ-кабина, сешоар, тоалетни принадлежности.

Хранене, ресторанти и барове в Anastasia Resort & Spa

Ресторантът разполага с тераса с изглед към басейна. Можете да опитате от богата гама гръцки и международни специалитети. Барът на басейна е идеалното място за освежаваща напитка или коктейл вечер.

Плаж

Плажът е непосредствено до хотела, пясъчно-каменист. Чадъри и шезлонги при басейна - безплатно, чадъри и шезлонги на плажа - заплащат се.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

951лв
809лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
645лв
549лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1586лв
1348лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1076лв
914лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1797лв
1527лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
634лв
539лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
430лв
366лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1640лв
1394лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2048лв
1741лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2647лв
2250лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2137лв
1817лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4156лв
3324лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
5354лв
4283лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
476лв
404лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
323лв
274лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4696лв
3992лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5985лв
5088лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
690лв
586лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
745лв
634лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
898лв
764лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
5726лв
4867лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
7534лв
6404лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2804лв
2384лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4094лв
3480лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
6119лв
4711лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
4920лв
3788лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
3003лв
2463лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
3669лв
3009лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-18%
2757лв
2260лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-18%
3689лв
3025лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-18%
4321лв
3457лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
5610лв
4488лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2977лв
2382лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
2467лв
1974лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2416лв
2054лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3403лв
2892лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2584лв
2196лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1762лв
1498лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1801лв
1531лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1342лв
1141лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4397лв
3737лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5728лв
4869лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1801лв
1531лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1342лв
1141лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2148лв
1826лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2970лв
2524лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
6006лв
5105лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
7338лв
6237лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1935лв
1548лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1553лв
1242лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1497лв
1273лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1854лв
1576лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1291лв
1097лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1903лв
1617лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1043лв
855лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-18%
788лв
646лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
4752лв
4039лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
3437лв
2921лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1150лв
920лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
895лв
716лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4369лв
3364лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-23%
3303лв
2543лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-23%
1461лв
1169лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3637лв
2800лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-23%
1818лв
1455лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2923лв
2251лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
1739лв
1478лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2096лв
1782лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2096лв
1782лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3578лв
3041лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4564лв
3880лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1638лв
1392лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1944лв
1652лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
3363лв
2858лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2598лв
2208лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1094лв
930лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
839лв
713лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1253лв
965лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-23%
4672лв
3971лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3383лв
2876лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1610лв
1240лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-23%
1380лв
1104лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1610лв
1368лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1253лв
1065лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1074лв
859лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
6254лв
5316лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
7852лв
6674лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
4759лв
4045лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
3827лв
3253лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3727лв
2982лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
4645лв
3716лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
3280лв
2788лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4079лв
3467лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
8618лв
7325лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
7191лв
6112лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5603лв
4763лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4532лв
3853лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5726лв
4867лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4655лв
3957лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4918лв
4180лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
3931лв
3342лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1797лв
1527лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2996лв
2397лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2384лв
1907лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
936лв
702лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
681лв
511лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
2192лв
1863лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3178лв
2701лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
3007лв
2255лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
4158лв
3118лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1074лв
913лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1380лв
1173лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
3603лв
3062лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5028лв
4023лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
6456лв
5165лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
4912лв
4176лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6570лв
5584лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3609лв
2887лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
4674лв
3739лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2362лв
2008лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1827лв
1553лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5985лв
5088лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4696лв
3992лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3827лв
3253лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4759лв
4045лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
3827лв
3253лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4759лв
4045лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1797лв
1527лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1944лв
1652лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1638лв
1392лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2389лв
1911лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2924лв
2339лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
3686лв
3133лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4606лв
3915лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
6825лв
5801лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
8355лв
7102лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1911лв
1624лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2268лв
1928лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2174лв
1848лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2710лв
2303лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1497лв
1198лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1242лв
994лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3870лв
3173лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-18%
3156лв
2588лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-18%
1291лв
1097лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2113лв
1796лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3049лв
2592лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3643лв
3097лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2063лв
1754лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2493лв
2119лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2155лв
1832лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3162лв
2593лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-18%
2767лв
2352лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2363лв
1937лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-18%
1610лв
1368лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4804лв
3603лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-25%
1253лв
1065лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3580лв
2685лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3150лв
2678лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4216лв
3583лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
5512лв
4685лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4033лв
3428лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
7647лв
6117лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
6015лв
4812лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1790лв
1521лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3162лв
2687лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2363лв
2008лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3007лв
2556лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2300лв
1955лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4158лв
3534лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
430лв
352лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
2148лв
1826лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
594лв
487лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-18%
2970лв
2524лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
394лв
335лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3062лв
2603лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3994лв
3395лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
527лв
448лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
5610лв
4320лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-23%
4755лв
3899лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-18%
3650лв
2993лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
4321лв
3327лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-23%
5325лв
4367лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-18%
3280лв
2788лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4175лв
3423лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
4079лв
3467лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
6013лв
4630лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-23%
7478лв
5758лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-23%
1491лв
1193лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
2096лв
1782лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2995лв
2396лв
8-18 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1797лв
1437лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2485лв
1988лв
8-18 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1739лв
1478лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1553лв
1320лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1935лв
1645лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3804лв
3233лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2982лв
2535лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4175лв
3548лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
5325лв
4526лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
7039лв
5631лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
5566лв
4453лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
7960лв
6766лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
6317лв
5369лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
5619лв
4776лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2867лв
2294лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
4474лв
3803лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2408лв
1926лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
1589лв
1351лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1895лв
1611лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
4469лв
3799лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3553лв
3020лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
21621лв
16648лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-23%
25700лв
19789лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-23%
1911лв
1624лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2268лв
1928лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
5160лв
4231лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
6449лв
5288лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-18%
4587лв
3899лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
5737лв
4877лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1944лв
1652лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1638лв
1392лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
921лв
709лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-23%
737лв
568лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-23%
5461лв
4642лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3669лв
3119лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3003лв
2553лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6380лв
5104лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
4357лв
3703лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
5065лв
4052лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3484лв
2787лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2733лв
2323лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3578лв
3041лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2795лв
2236лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
3399лв
2889лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4564лв
3880лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1739лв
1392лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2096лв
1677лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2073лв
1596лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-23%
3399лв
2889лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2609лв
2009лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-23%
2733лв
2323лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5842лв
4966лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
7678лв
6526лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1417лв
1204лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1774лв
1508лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2707лв
2301лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
4984лв
3987лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1532лв
1302лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1313лв
1011лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-23%
1007лв
775лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
1175лв
998лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2095лв
1781лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
7010лв
5608лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2718лв
2175лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3823лв
3059лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2077лв
1766лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1039лв
779лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1534лв
1227лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1075лв
860лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1396лв
1047лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
2791лв
2373лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1092лв
928лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2281лв
1871лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-18%
2808лв
2303лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
1222лв
1002лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
1615лв
1325лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-18%
2009лв
1648лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
1754лв
1438лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-18%
1449лв
1232лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1146лв
917лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2086лв
1773лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1503лв
1202лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1576лв
1339лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4332лв
3465лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1150лв
977лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
895лв
761лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5797лв
4637лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3603лв
3062лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1074лв
913лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1380лв
1173лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4203лв
3573лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3220лв
2737лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3866лв
3093лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2506лв
2130лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1074лв
913лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
5340лв
4272лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
3007лв
2556лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1566лв
1331лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4158лв
3534лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2102лв
1786лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1380лв
1173лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2402лв
1801лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1790лв
1342лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1253лв
1002лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1610лв
1288лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
19971лв
14978лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1969лв
1674лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
25165лв
18874лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1150лв
977лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2300лв
1840лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2376лв
2019лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1790лв
1432лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
895лв
761лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1718лв
1461лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2635лв
2240лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
4672лв
3831лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-18%
2148лв
1826лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3383лв
2774лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
2970лв
2524лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1253лв
1065лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1610лв
1368лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
4672лв
3738лв
26.06-03.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
3383лв
2706лв
26.06-03.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4203лв
3236лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-23%
716лв
573лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
920лв
736лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3132лв
2412лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
3150лв
2363лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
4216лв
3162лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
2376лв
2019лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
3220лв
2737лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1790лв
1432лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1718лв
1461лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2506лв
2130лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2402лв
1921лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
4005лв
3404лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2900лв
2465лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2188лв
1860лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2363лв
2008лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1653лв
1405лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1969лв
1615лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
3162лв
2687лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2635лв
2161лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
1969лв
1516лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
2635лв
2029лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-23%
3087лв
2624лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
6013лв
5111лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
4533лв
3853лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
33877лв
27102лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3341лв
2673лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
5249лв
4042лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-23%
4192лв
3563лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4491лв
3593лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
6714лв
5170лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
42001лв
33600лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
4724лв
3779лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
460лв
354лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-23%
358лв
276лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-23%
4236лв
3261лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-23%
3420лв
2633лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-23%
3654лв
2923лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1289лв
1031лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1957лв
1566лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1600лв
1280лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2396лв
1965лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
1988лв
1630лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
4348лв
3696лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5419лв
4606лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
4373лв
3499лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
3578лв
2934лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-18%
4564лв
3743лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
1988лв
1590лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
3280лв
2788лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2396лв
1917лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
4079лв
3467лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
5439лв
4351лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
4025лв
3301лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
2733лв
2105лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-23%
3399лв
2719лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
5130лв
4207лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
3399лв
2617лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-23%
2733лв
2187лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2485лв
1988лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1491лв
1193лв
9-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2995лв
2396лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
1797лв
1437лв
9-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2982лв
2385лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2096лв
1782лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3804лв
3043лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1988лв
1630лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-18%
2396лв
1965лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-18%
5325лв
4526лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3976лв
3379лв
13-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4792лв
4073лв
13-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
4175лв
3548лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3871лв
3174лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-18%
3106лв
2547лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-18%
4079лв
3467лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1242лв
994лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1497лв
1198лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
3399лв
2617лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-23%
3479лв
2957лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2733лв
2105лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
4193лв
3564лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
3280лв
2788лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3454лв
2936лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4168лв
3543лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2740лв
2110лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-23%
2205лв
1698лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-23%
2145лв
1824лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1788лв
1520лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3219лв
2736лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2170лв
1736лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1813лв
1450лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2607лв
2216лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5244лв
4038лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
2414лв
1932лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1956лв
1564лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
6442лв
5283лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-18%
6442лв
4961лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
4241лв
3605лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
5244лв
4300лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
3442лв
2926лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
4771лв
3816лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2669лв
2268лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3496лв
2971лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3149лв
2425лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
2219лв
1886лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3118лв
2651лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3761лв
2896лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-23%
5688лв
4551лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
2328лв
1978лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3281лв
2789лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1862лв
1583лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2608лв
2217лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
4295лв
3651лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2863лв
2433лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
5137лв
3955лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-23%
4204лв
3237лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
5137лв
4212лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-18%
4204лв
3448лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
12850лв
10923лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
10811лв
9189лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1296лв
998лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-23%
1092лв
841лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-23%
3003лв
2402лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3669лв
2935лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
5013лв
3860лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-23%
4095лв
3153лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-23%
7567лв
6432лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
8995лв
7646лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2268лв
1928лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1911лв
1624лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3669лв
3119лв
10-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3003лв
2553лв
10-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1614лв
1372лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1919лв
1632лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
601лв
480лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
5736лв
4704лв
12-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-18%
734лв
587лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
7068лв
5796лв
12-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-18%
1296лв
1037лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1092лв
874лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
5502лв
4401лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
4351лв
3481лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3871лв
3097лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
3106лв
2485лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
8516лв
6813лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
6833лв
5467лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2710лв
2168лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2174лв
1739лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2695лв
2156лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2236лв
1789лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2096лв
1782лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
4079лв
3263лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3280лв
2624лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4759лв
4045лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4025лв
3422лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3827лв
3253лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5130лв
4361лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4660лв
3495лв
25.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
5782лв
4336лв
25.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
6331лв
5381лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1935лв
1548лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1553лв
1242лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
7759лв
6595лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2169лв
1670лв
27.08-07.09
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-23%
2729лв
2102лв
27.08-07.09
на човек

11 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
1591лв
1352лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2050лв
1742лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2819лв
2312лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-18%
3625лв
3081лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1678лв
1342лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2188лв
1750лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
3970лв
3255лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
5104лв
4338лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2626лв
2153лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
2014лв
1651лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
503лв
428лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2004лв
1603лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1468лв
1175лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
656лв
558лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2819лв
2312лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
3403лв
2790лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
3970лв
3255лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-18%
2416лв
1981лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
503лв
428лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
656лв
558лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
4888лв
4155лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
336лв
285лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
6316лв
5369лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
438лв
372лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3172лв
2442лв
7-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-23%
4461лв
3435лв
7-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-23%
3823лв
3059лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3186лв
2549лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1175лв
940лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2718лв
2175лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1532лв
1225лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
3435лв
2645лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-23%
3823лв
3250лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2718лв
2311лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2517лв
1938лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-23%
1313лв
1050лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1007лв
805лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1145лв
882лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
839лв
646лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-23%
1630лв
1385лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1222лв
1039лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
839лв
671лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1411лв
1157лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-18%
3251лв
2666лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
2319лв
1902лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
1094лв
875лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
875лв
744лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
671лв
571лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1054лв
864лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-18%
813лв
691лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
383лв
326лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1170лв
995лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
536лв
456лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1110лв
943лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
215лв
183лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
753лв
640лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
317лв
270лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1477лв
1181лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
941лв
753лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3368лв
2862лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4518лв
3840лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3459лв
2940лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
4609лв
3918лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2578лв
2191лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4103лв
3487лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3564лв
3029лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
3171лв
2695лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3517лв
2989лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2718лв
2310лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3517лв
2989лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2757лв
2343лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3689лв
3135лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2718лв
2310лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2718лв
2310лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3517лв
2989лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
3324лв
2825лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
4256лв
3617лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1580лв
1343лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1889лв
1606лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2871лв
2440лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2348лв
1996лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1027лв
873лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1937лв
1647лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1284лв
1092лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1305лв
1109лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1029лв
875лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
824лв
700лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1295лв
1101лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1474лв
1253лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1611лв
1369лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3670лв
3119лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
4763лв
4049лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
3947лв
3355лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4819лв
4096лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5890лв
5006лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3685лв
3132лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2949лв
2506лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1500лв
1275лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1754лв
1491лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
4969лв
4224лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4049лв
3441лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2105лв
1790лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1799лв
1529лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4180лв
3553лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4945лв
4203лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
3264лв
2774лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2754лв
2341лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2478лв
2107лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2937лв
2497лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2203лв
1873лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2611лв
2219лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1928лв
1638лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2285лв
1942лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1377лв
1170лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1632лв
1387лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1102лв
936лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1305лв
1110лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1488лв
1265лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1182лв
1005лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3322лв
2824лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2033лв
1728лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
968лв
823лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1427лв
1213лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1411лв
1200лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1003лв
853лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
878лв
746лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1235лв
1050лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1380лв
1173лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
627лв
533лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2046лв
1739лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
882лв
750лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг, бебешко легло, детско столче, детска площадка, анимация за деца kids club, детски басеин, слънчева тераса, шезлонги, чадъри, кърпи за басейна deposit 10 euro, финтес зала, тенис на маса, тенис корт daytime ai , on payment hb and night.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Anastasia Resort & Spa, Anastasia Resort & Spa гърция, Anastasia Resort & Spa халкидики, Anastasia Resort & Spa касандра, Anastasia Resort & Spa неа скиони, Anastasia Resort & Spa цени, Anastasia Resort & Spa мнения, Anastasia Resort & Spa цени 2024, Anastasia Resort & Spa лято 2024, Anastasia Resort & Spa ранни записвания, Anastasia Resort, Anastasia Resort halkidiki, Anastasia Resort kasandra, Anastasia Resort greece, Anastasia Resort nea skioni, Anastasia Resort гърция, Anastasia Resort халкидики, Anastasia Resort касандра, Anastasia Resort неа скиони, Anastasia Resort 2024, Anastasia Resort цени, Anastasia Resort мнения, Anastasia Resort цени 2024, Anastasia Resort лято 2024, Anastasia Resort ранни записвания, Anastasia Resort last minute, xenios anastasia resort, xenios anastasia resort halkidiki, xenios anastasia resort kasandra, xenios anastasia resort greece, xenios anastasia resort nea skioni, xenios anastasia resort гърция, xenios anastasia resort халкидики, xenios anastasia resort касандра, xenios anastasia resort неа скиони, xenios anastasia resort 2024, xenios anastasia resort цени, xenios anastasia resort мнения, xenios anastasia resort цени 2024, xenios anastasia resort лято 2024, xenios anastasia resort ранни записвания, xenios anastasia resort last minute, Anastasia Resort & Spa hotel, Anastasia Resort & Spa hotel гърция, Anastasia Resort & Spa hotel халкидики, Anastasia Resort & Spa hotel касандра, Anastasia Resort & Spa hotel неа скиони, Anastasia Resort & Spa hotel цени, Anastasia Resort & Spa hotel мнения, Anastasia Resort & Spa hotel цени 2024, Anastasia Resort & Spa hotel лято 2024, Anastasia Resort & Spa hotel ранни записвания, Anastasia Resort hotel, Anastasia Resort hotel halkidiki, Anastasia Resort hotel kasandra, Anastasia Resort hotel greece, Anastasia Resort hotel nea skioni, Anastasia Resort hotel гърция, Anastasia Resort hotel халкидики, Anastasia Resort hotel касандра, Anastasia Resort hotel неа скиони, Anastasia Resort hotel 2024, Anastasia Resort hotel цени, Anastasia Resort hotel мнения, Anastasia Resort hotel цени 2024, Anastasia Resort hotel лято 2024, Anastasia Resort hotel ранни записвания, Anastasia Resort hotel last minute, xenios anastasia resort hotel, xenios anastasia resort hotel halkidiki, xenios anastasia resort hotel kasandra, xenios anastasia resort hotel greece, xenios anastasia resort hotel nea skioni, xenios anastasia resort hotel гърция, xenios anastasia resort hotel халкидики, xenios anastasia resort hotel касандра, xenios anastasia resort hotel неа скиони, xenios anastasia resort hotel 2024, xenios anastasia resort hotel цени, xenios anastasia resort hotel мнения, xenios anastasia resort hotel цени 2024, xenios anastasia resort hotel лято 2024, xenios anastasia resort hotel ранни записвания, xenios anastasia resort hotel last minute, xenios anastasia, xenios anastasia halkidiki, xenios anastasia kasandra, xenios anastasia greece, xenios anastasia nea skioni, xenios anastasia гърция, xenios anastasia халкидики, xenios anastasia касандра, xenios anastasia неа скиони, xenios anastasia 2024, xenios anastasia цени, xenios anastasia мнения, xenios anastasia цени 2024, xenios anastasia лято 2024, xenios anastasia ранни записвания, xenios anastasia last minute, xenios anastasia hotel, xenios anastasia hotel halkidiki, xenios anastasia hotel kasandra, xenios anastasia hotel greece, xenios anastasia hotel nea skioni, xenios anastasia hotel гърция, xenios anastasia hotel халкидики, xenios anastasia hotel касандра, xenios anastasia hotel неа скиони, xenios anastasia hotel 2024, xenios anastasia hotel цени, xenios anastasia hotel мнения, xenios anastasia hotel цени 2024, xenios anastasia hotel лято 2024, xenios anastasia hotel ранни записвания, xenios anastasia hotel last minute, xenios anastasia resort, xenios anastasia resort halkidiki, xenios anastasia resort kasandra, xenios anastasia resort greece, xenios anastasia resort nea skioni, xenios anastasia resort гърция, xenios anastasia resort халкидики, xenios anastasia resort касандра, xenios anastasia resort неа скиони, xenios anastasia resort 2024, xenios anastasia resort цени, xenios anastasia resort мнения, xenios anastasia resort цени 2024, xenios anastasia resort лято 2024, xenios anastasia resort ранни записвания, xenios anastasia resort last minute, хотел ксениос анастасия резорт, хотел ксениос анастасия резорт гърция, хотел ксениос анастасия резорт халкидики, хотел ксениос анастасия резорт касандра, хотел ксениос анастасия резорт неа скиони, хотел ксениос анастасия резорт цени, хотел ксениос анастасия резорт мнения, хотел ксениос анастасия резорт цени 2024, хотел ксениос анастасия резорт лято 2024, хотел ксениос анастасия резорт ранни записвания, ксениос анастасия резорт, ксениос анастасия резорт гърция, ксениос анастасия резорт халкидики, ксениос анастасия резорт касандра, ксениос анастасия резорт неа скиони, ксениос анастасия резорт цени, ксениос анастасия резорт мнения, ксениос анастасия резорт цени 2024, ксениос анастасия резорт лято 2024, ксениос анастасия резорт ранни записвания, хотел ксениос анастасия, хотел ксениос анастасия гърция, хотел ксениос анастасия халкидики, хотел ксениос анастасия касандра, хотел ксениос анастасия неа скиони, хотел ксениос анастасия цени, хотел ксениос анастасия мнения, хотел ксениос анастасия цени 2024, хотел ксениос анастасия лято 2024, хотел ксениос анастасия ранни записвания, ксениос анастасия, ксениос анастасия гърция, ксениос анастасия халкидики, ксениос анастасия касандра, ксениос анастасия неа скиони, ксениос анастасия цени, ксениос анастасия мнения, ксениос анастасия цени 2024, ксениос анастасия лято 2024, ксениос анастасия ранни записвания,