bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Anastasia Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Anastasia Resort & Spa - Халкидики / Касандра, Неа Скиони

Празници - Намаления и промоции

819лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
617лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
303лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
202лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1080лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1434лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
819лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
617лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2699лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3978лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро

Anastasia Resort & Spa е напълно реновиран луксозен петзвезден хотел със собствен плаж в близост до Неа Скиони. Хотелът е с много голяма и добре поддържана територия, обграден от красиви ливади и маслинови горички. Anastasia Resort & Spa предлага добро обслужване, отлична храна и собствен пясъчно-каменист плаж. Посетителите могат да релаксират и да се поглезят с лечебните процедури в СПА центъра.

Местоположение на Anastasia Resort & Spa, Халкидики

Anastasia Resort and Spa е разположен на полуостров Касандра. Хотелът се намира в близост до селищата Неа Скиони (3,5 км), Ханиоти (12 км), Пефкохори (14 км) и Калитея (27 км), а Солун е на 114 километра.
Името на селището се дължи на древните Скиони, които са най-старата колония на Халкидики. Древният Скиони процъфтява в римско време, но е напълно разрушен. Селото основано през 1918 г от рибарите наречено Tsaprani първоначално се е намирало в планината, но е изоставено през 1930 г. Една от забележителностите на Неа Скиони е църквата Панагия Фанеромени, датираща от 16-ти век, която се намира на 2 км от селото и е основана на мястото на древното селище Скиони. В храма се пази иконата на Богородица изрисувана на мраморна колона. Общоприетото схващане е, че иконата е достигнала до там плавайки от Тесалия. Когато я видели жителите на селището се събрали да и се възхищават. Черквата се намира в близост до красивия плаж със същото име, по пътя за Нова (Неа) Скиони. Днешна Неа Скиони се разпростира от двете страни на красивото пристанище, където рибарските лодки доставят прясна риба за таверните и местността. Жителите са ангажирани предимно в областта на туризма. Плажът и водите са наградени със син флаг, а туристите имат възможност да се любуват на игрите на делфините, които често доближават брега. Посетителите в началото на Август имат възможността да участват в ''празника на Хамсията'' с продължителност 3 дни. Те могат да опитат местното вино и прясно приготвената риба в съпровод с традиционната музика.

разстояние до центъра: 3.4km

Удобства в Anastasia Resort & Spa

 • 24 часа рецепция
 • Изглед море или плаина
 • Интернет кът
 • Фоайе за гости
 • Мини клуб за деца
 • Бар на басейна
 • Снек бар край басейна
 • СПА
 • Игрална зала
 • Безжична Интернет връзка
 • Тенис Корт
 • Доктор (по заявка)
 • Фитнес
 • Открита детска площадка
 • Ресторант
 • Закрит отопляем басейн
 • Водни Спортове
 • Козметични процедури (по заявка)
 • Сейф
 • Ежедневно почистване на стаите
 • Масажи
 • Чадъри и шезлонги на плажа
 • Чадъри и шезлонги на басейна
 • Детски столчета в ресторанта
 • Детски басейн
 • Хавлии за морето
 • Хавлии за басейна
 • Басейн
 • Сауна
 • Маса за пинг понг
 • Румсървиз
 • Почистване на дрехи и гладене
 • Факс и принт услуги
 • Детегледачка (по заявка)
 • Турска баня
 • Безплатен паркинг

Стаи и настаняване в Anastasia Resort & Spa

Политика за настаняване:

Настаняване: 15:00
Напускане: 12:00

Хотелът Anastasia Resort & Spa работи от 09 Април до 15 октомври.
Стаите в Anastasia Resort имат следните удобства: климатик, балкон, безжичен интернет, мини бар, сейф, сателитна телевизия, баня с вана или душ-кабина, сешоар, тоалетни принадлежности.

Хранене, ресторанти и барове в Anastasia Resort & Spa

Ресторантът разполага с тераса с изглед към басейна. Можете да опитате от богата гама гръцки и международни специалитети. Барът на басейна е идеалното място за освежаваща напитка или коктейл вечер.

Плаж

Плажът е непосредствено до хотела, пясъчно-каменист. Чадъри и шезлонги при басейна - безплатно, чадъри и шезлонги на плажа - заплащат се.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1113лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1468лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1163лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
960лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1400лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1754лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
954лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1258лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1882лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1528лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1468лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1113лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2151лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1746лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1613лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1310лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
839лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2338лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
636лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3262лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1764лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1409лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2689лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2183лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
477лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
629лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2156лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1272лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1887лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1678лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1431лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1650лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1964лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2420лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
771лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1024лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
906лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1209лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1468лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1113лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1680лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2035лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
873лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1076лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1689лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1310лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1609лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1103лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2112лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3252лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
873лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1362лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
5041лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6361лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1528лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1882лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
3394лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2685лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
551лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
805лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2035лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1680лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3418лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2626лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2857лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3566лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
3642лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
2728лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2433лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1927лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1200лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1707лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2418лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1811лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2672лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3728лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2292лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2952лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1103лв
12-17 Юни
2 възрастни, 4 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1609лв
12-17 Юни
2 възрастни, 4 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1239лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1890лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1542лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2048лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1468лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1113лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
795лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1048лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
4062лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2783лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1468лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1113лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2728лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3642лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
3914лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
3000лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3528лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4453лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3566лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2857лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
605лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
985лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
662лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
966лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1609лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1103лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1200лв
15-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1707лв
15-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2796лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
4008лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2004лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
5593лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
1829лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2114лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2643лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1463лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2135лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1527лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2783лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4062лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
795лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1048лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
2345лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3054лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1528лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1882лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2619лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4133лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3227лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2041лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2547лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
3209лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5319лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
4016лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2023лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1618лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4140лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2838лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2280лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1619лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2049лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1542лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
973лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1327лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
662лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
966лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
1131лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1659лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
3976лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5803лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2902лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
2338лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1988лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3262лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
3262лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
2338лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2004лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2796лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1670лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2330лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2004лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2796лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
2004лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2796лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2796лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2004лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
954лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1258лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1554лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1250лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4654лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
3514лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1990лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2522лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
6361лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
5041лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
960лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1163лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2520лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3181лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2880лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3488лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1418лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2979лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1722лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
3771лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
7646лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
5665лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3005лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2212лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1434лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1080лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1024лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
771лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2407лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1483лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
331лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
483лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
10623лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
13965лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1298лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3364лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1804лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2031лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2955лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2224лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5174лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
3546лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2643лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1829лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
795лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1048лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
3817лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5033лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2561лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3700лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2545лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3262лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
2338лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3355лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
2330лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2561лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3536лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4549лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
3700лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1336лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1864лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1670лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1670лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2330лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
2227лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2926лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2936лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
4229лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
5643лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1670лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2330лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
3700лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
4225лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2561лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1124лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1048лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
795лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1478лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2338лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3262лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
2128лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2921лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
4381лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
3242лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3494лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2580лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2510лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3324лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1613лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1310лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2365лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1833лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2041лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2547лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
3143лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4055лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
3895лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2842лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3186лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3634лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
3492лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4588лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1178лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3814лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4954лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1432лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1163лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
960лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1453лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1200лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3817лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
3024лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5004лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
3865лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2400лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2907лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2885лв
8-18 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2379лв
8-18 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1833лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2365лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
3642лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2728лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2794лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3890лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1053лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1357лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
989лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1293лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1024лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
4627лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
771лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
6146лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1851лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
819лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2459лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
617лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
920лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1274лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
827лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1375лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
772лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1127лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1522лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2499лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
794лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1609лв
12-17 Юни
2 възрастни, 10 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
623лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1250лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1127лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1103лв
12-17 Юни
2 възрастни, 10 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
772лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
882лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1287лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
496лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
882лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
915лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
738лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1287лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2448лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1739лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
551лв
14-19 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
805лв
14-19 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
600лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
853лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2032лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2467лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5062лв
17-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1971лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1370лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1016лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3434лв
17-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2741лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
3524лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2490лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2947лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
3546лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2448лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3588лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1336лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1670лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2330лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1909лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1868лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2516лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
3262лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2338лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3262лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1001лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1179лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
2338лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2097лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
3262лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2338лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1590лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3262лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2338лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1909лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2114лв
22-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2643лв
22-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2516лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1829лв
22-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1463лв
22-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4676лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6525лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1468лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
1113лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1590лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2330лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
954лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1272лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2516лв
24.06-06.07
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1909лв
24.06-06.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1678лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1670лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2097лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1336лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2114лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1463лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1258лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1868лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1468лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1113лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2561лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3700лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2290лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2796лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2004лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3202лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2338лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
954лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1258лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
3262лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2330лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1670лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5951лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
4160лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4124лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5951лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
4785лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1179лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2796лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
3464лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2004лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4785лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2338лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
16984лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3464лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1001лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3262лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
22002лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
954лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1334лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1463лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2114лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1909лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2097лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1258лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1590лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1272лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1678лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2516лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
954лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2195лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2796лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5034лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
3853лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2796лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
3172лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3713лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2004лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1048лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
4939лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
2330лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
3218лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
795лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4130лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
3477лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1670лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4358лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
763лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1067лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
3079лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1568лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1974лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3884лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2960лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4475лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
3418лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
973лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1226лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2828лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
3853лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2167лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2876лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2510лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3324лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
873лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1076лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1882лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1528лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1528лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2857лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1882лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
3566лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1528лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1882лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
7944лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
9665лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
4075лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
4081лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5094лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
3265лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3764лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4904лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
3980лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2013лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
5044лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
2304лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1899лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1658лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3488лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
3574лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2880лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2760лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5725лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
4537лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5089лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
4033лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3181лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
2520лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2616лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2160лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1440лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1744лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
5479лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1744лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
4201лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1440лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2016лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2548лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2035лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1680лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1744лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
6267лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1440лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4059лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
7685лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
4920лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1200лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1453лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
4069лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
3865лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3360лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5004лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
2880лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3488лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
5761лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5479лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
7280лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
4201лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3601лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4697лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
4992лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
3928лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5058лв
12-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
4952лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
3895лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4146лв
12-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2750лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3358лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
3664лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4804лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1076лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
873лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
8287лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
6362лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1528лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2555лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3163лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3765лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1882лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
3056лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1091лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1345лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
5099лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
3820лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4133лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
3209лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3209лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4133лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3500лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4778лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1281лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1027лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2561лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2055лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1927лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2433лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1024лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
771лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
467лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1080лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1434лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
619лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
972лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3239лв
6-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1368лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
4559лв
6-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1026лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1381лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
606лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
455лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
303лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
403лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
713лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1068лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
306лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
458лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
3044лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
1765лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1261лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2174лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1059лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1719лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
706лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1061лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
5513лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
4061лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1846лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2506лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2330лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1670лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
879лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1132лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2506лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1504лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1107лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1846лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
795лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1048лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2299лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1843лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1091лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1345лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
709лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
861лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1620лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1113лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1458лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
1002лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1296лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
891лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1134лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
779лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
668лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
972лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
810лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
557лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
648лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
445лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
486лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
334лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в стаите, бебешко легло.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Anastasia Resort & Spa, Anastasia Resort & Spa гърция, Anastasia Resort & Spa халкидики, Anastasia Resort & Spa касандра, Anastasia Resort & Spa неа скиони, Anastasia Resort & Spa цени, Anastasia Resort & Spa мнения, Anastasia Resort & Spa цени 2023, Anastasia Resort & Spa лято 2023, Anastasia Resort & Spa ранни записвания, Anastasia Resort, Anastasia Resort halkidiki, Anastasia Resort kasandra, Anastasia Resort greece, Anastasia Resort nea skioni, Anastasia Resort гърция, Anastasia Resort халкидики, Anastasia Resort касандра, Anastasia Resort неа скиони, Anastasia Resort 2023, Anastasia Resort цени, Anastasia Resort мнения, Anastasia Resort цени 2023, Anastasia Resort лято 2023, Anastasia Resort ранни записвания, Anastasia Resort last minute, xenios anastasia resort, xenios anastasia resort halkidiki, xenios anastasia resort kasandra, xenios anastasia resort greece, xenios anastasia resort nea skioni, xenios anastasia resort гърция, xenios anastasia resort халкидики, xenios anastasia resort касандра, xenios anastasia resort неа скиони, xenios anastasia resort 2023, xenios anastasia resort цени, xenios anastasia resort мнения, xenios anastasia resort цени 2023, xenios anastasia resort лято 2023, xenios anastasia resort ранни записвания, xenios anastasia resort last minute, Anastasia Resort & Spa hotel, Anastasia Resort & Spa hotel гърция, Anastasia Resort & Spa hotel халкидики, Anastasia Resort & Spa hotel касандра, Anastasia Resort & Spa hotel неа скиони, Anastasia Resort & Spa hotel цени, Anastasia Resort & Spa hotel мнения, Anastasia Resort & Spa hotel цени 2023, Anastasia Resort & Spa hotel лято 2023, Anastasia Resort & Spa hotel ранни записвания, Anastasia Resort hotel, Anastasia Resort hotel halkidiki, Anastasia Resort hotel kasandra, Anastasia Resort hotel greece, Anastasia Resort hotel nea skioni, Anastasia Resort hotel гърция, Anastasia Resort hotel халкидики, Anastasia Resort hotel касандра, Anastasia Resort hotel неа скиони, Anastasia Resort hotel 2023, Anastasia Resort hotel цени, Anastasia Resort hotel мнения, Anastasia Resort hotel цени 2023, Anastasia Resort hotel лято 2023, Anastasia Resort hotel ранни записвания, Anastasia Resort hotel last minute, xenios anastasia resort hotel, xenios anastasia resort hotel halkidiki, xenios anastasia resort hotel kasandra, xenios anastasia resort hotel greece, xenios anastasia resort hotel nea skioni, xenios anastasia resort hotel гърция, xenios anastasia resort hotel халкидики, xenios anastasia resort hotel касандра, xenios anastasia resort hotel неа скиони, xenios anastasia resort hotel 2023, xenios anastasia resort hotel цени, xenios anastasia resort hotel мнения, xenios anastasia resort hotel цени 2023, xenios anastasia resort hotel лято 2023, xenios anastasia resort hotel ранни записвания, xenios anastasia resort hotel last minute, xenios anastasia, xenios anastasia halkidiki, xenios anastasia kasandra, xenios anastasia greece, xenios anastasia nea skioni, xenios anastasia гърция, xenios anastasia халкидики, xenios anastasia касандра, xenios anastasia неа скиони, xenios anastasia 2023, xenios anastasia цени, xenios anastasia мнения, xenios anastasia цени 2023, xenios anastasia лято 2023, xenios anastasia ранни записвания, xenios anastasia last minute, xenios anastasia hotel, xenios anastasia hotel halkidiki, xenios anastasia hotel kasandra, xenios anastasia hotel greece, xenios anastasia hotel nea skioni, xenios anastasia hotel гърция, xenios anastasia hotel халкидики, xenios anastasia hotel касандра, xenios anastasia hotel неа скиони, xenios anastasia hotel 2023, xenios anastasia hotel цени, xenios anastasia hotel мнения, xenios anastasia hotel цени 2023, xenios anastasia hotel лято 2023, xenios anastasia hotel ранни записвания, xenios anastasia hotel last minute, xenios anastasia resort, xenios anastasia resort halkidiki, xenios anastasia resort kasandra, xenios anastasia resort greece, xenios anastasia resort nea skioni, xenios anastasia resort гърция, xenios anastasia resort халкидики, xenios anastasia resort касандра, xenios anastasia resort неа скиони, xenios anastasia resort 2023, xenios anastasia resort цени, xenios anastasia resort мнения, xenios anastasia resort цени 2023, xenios anastasia resort лято 2023, xenios anastasia resort ранни записвания, xenios anastasia resort last minute, хотел ксениос анастасия резорт, хотел ксениос анастасия резорт гърция, хотел ксениос анастасия резорт халкидики, хотел ксениос анастасия резорт касандра, хотел ксениос анастасия резорт неа скиони, хотел ксениос анастасия резорт цени, хотел ксениос анастасия резорт мнения, хотел ксениос анастасия резорт цени 2023, хотел ксениос анастасия резорт лято 2023, хотел ксениос анастасия резорт ранни записвания, ксениос анастасия резорт, ксениос анастасия резорт гърция, ксениос анастасия резорт халкидики, ксениос анастасия резорт касандра, ксениос анастасия резорт неа скиони, ксениос анастасия резорт цени, ксениос анастасия резорт мнения, ксениос анастасия резорт цени 2023, ксениос анастасия резорт лято 2023, ксениос анастасия резорт ранни записвания, хотел ксениос анастасия, хотел ксениос анастасия гърция, хотел ксениос анастасия халкидики, хотел ксениос анастасия касандра, хотел ксениос анастасия неа скиони, хотел ксениос анастасия цени, хотел ксениос анастасия мнения, хотел ксениос анастасия цени 2023, хотел ксениос анастасия лято 2023, хотел ксениос анастасия ранни записвания, ксениос анастасия, ксениос анастасия гърция, ксениос анастасия халкидики, ксениос анастасия касандра, ксениос анастасия неа скиони, ксениос анастасия цени, ксениос анастасия мнения, ксениос анастасия цени 2023, ксениос анастасия лято 2023, ксениос анастасия ранни записвания,

cache load